Bestuur

BESTUUR VAN HET BACHKOOR HOLLAND

De stichting Bachkoor Holland, gevestigd in Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41169200 en geregistreerd bij de belastingdienst met fiscaal nummer 8033.71.950. Met ingang van 1 januari 2012 heeft de stichting Bachkoor Holland de status van culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI) van de belastingdienst verkregen.

Nu in het afgelopen seizoen de overgang van Leiden naar Delft als uitvoeringslocatie voor het Bachkoor Holland werd afgerond, is het bestuur van Stichting Bachkoor Holland gewijzigd van samenstelling. De bestuursleden prof. dr. M. Oudkerk en P.P. Spiering zijn op hun verzoek afgetreden en op de meest eervolle wijze ontheven van hun taken. Per 27 november 2018 is het stichtingsbestuur als volgt samengesteld:

Dr. B.J. Spruyt (voorzitter)
Prof. dr. G. Harinck (secretaris)
E.Th. de Vries RA (penningmeester)
Mr. P.J. van der Woerd (lid)