De Matthäus Passion, die sinds 1899 onder leiding van Willem Mengelberg in het Concertgebouw te Amsterdam werd uitgevoerd, was qua toonzetting en uitvoering sterk geromantiseerd. Hierin werden bijvoorbeeld sommige recitatieven op operawijze gearrangeerd. Diverse dirigenten trachtten vervolgens zich dit concept eigen te maken en dit leidde tot dusdanige bombastische vertolkingen dat onder andere door een erkende Bach-kenner als Albert Schweitzer gewaarschuwd werd tegen deze praktijken. In 1921 werd door Johan Schoonderbeek de Nederlandse Bachvereniging opgericht om de uitvoering van de Matthäus Passion in Amsterdam op een hoger plan te brengen.
 

De Nederlandse Bachvereniging
De oprichting van de Nederlandse Bachvereniging kan gezien worden als tegenreactie: namelijk terug naar een kerkgebouw en het streven naar een integrale uitvoering gebaseerd op de originele partituren van J.S. Bach. In het begin van de jaren ‘80 ontstond binnen de Nederlandse Bachvereniging een discussie omtrent de te volgen muzikale koers, de ene stroming uitte zich voor de inbreng van meer projectgerichte uitvoeringen van verschillende andere Bach-werken, de andere stroming bleef de traditionele authenticiteit van de Matthäus Passion als belangrijkste uitgangspunt handhaven. Deze discussie kwam in 1983 tot een hoogtepunt toen het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur besloot niet langer structurele kunstsubsidies te verlenen, maar enkel nog op projectbasis te willen subsidiëren.

Bachkoor Holland kiest zijn eigen weg
Deze ontwikkeling leidde er uiteindelijk toe dat de toenmalige dirigent Charles de Wolff gezamenlijk met enkele organisatieleden en het vrijwel voltallige koor heeft besloten een eigen weg te gaan. Op 10 mei 1983 werd een eigen vereniging opgericht die in 1984 opging in de Stichting Bachkoor Holland. In de daaropvolgende decennia heeft het Bachkoor Holland onder de directie van  onder anderen Charles de Wolff haar missie, het op een zo hoog mogelijk niveau ten gehore brengen van de werken van Johann Sebastian Bach, vol passie vervuld.
De artistieke leiding is tegenwoordig in handen van Gijs Leenaars, die sinds seizoen 2009/2010 verbonden is aan Bachkoor Holland als vaste dirigent. Tot en met 2017 was de Pieterskerk in Leiden de vaste uitvalsbasis. De jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion worden sinds eind 2017 gegeven in de monumentale Nieuwe Kerk te Delft. Daarnaast voert het Bachkoor Holland de Matthaüs Passion jaarlijks uit in Lochem.

Download HIER u de uitgebreide historie van het koor.