Bestuur
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De directie en het overig personeel worden ten hoogste marktconform beloond voor hun werkzaamheden. 

Rooster van aan- en aftreden bestuur

Conform Code voor Cultuur / Cultural code of Governance. Termijn van 4 jaar, met een eenmalige herbenoeming voor nog eens 4 jaar.

Rooster van aftreden
  aantreden herkiezing aftreden
Benno van Dongen, voorzitter 2022 2026 2030
Marien van der Meer, vice-voorzitter 2022 2026 203
Eddy de Vries, penningmeester 2018 2022 2026
Monica Damen, lid 2022 2026 2030

Benno van Dongen

Voorzitter

Senior Partner Roland Berger

Marien van der Meer

Vice-voorzitter

Lid College van Bestuur Technische Universiteit Delft

Monica Damen

Bestuurslid

Hoofd Zang en hoofd Koordirectie Koninklijk Conservatorium Den Haag

Eddy de Vries

Penningmeester

Partner bij ASAK

Artistieke leiding

Gijs Leenaars

Artistiek leider, dirigent

Organisatie

Marinke Brouérius van Nidek-Visser

Zakelijk leider en productieleider

Robin Theel

Marketeer