De stichting Bachkoor Holland heeft de status van culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI) van de belastingdienst. Dat betekent dat uw gift aan het Bachkoor Holland voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte. Met onderstaande gegevens kunt u inzage krijgen in de financiële positie van de Stichting Bachkoor Holland. Hier kunt u de meest recente jaarrekening en het ANBI Formulier Publicatieplicht downloaden.
 

Statutaire naam Stichting Bachkoor Holland
Statutaire zetel Delft
KvK-nummer 41169200
RSIN 8033.71.950
IBAN

NL84 ABNA 0488 8683 78 t.n.v. St. Bachkoor Holland