De stichting Bachkoor Holland is een niet gesubsidieerde stichting zonder winstoogmerk die, binnen haar statutaire doelstelling de werken van J.S. Bach ten gehore brengt. Om de financiële risico’s te kunnen beheersen en daarmee de continuïteit van onze doelstelling te kunnen waarborgen, is het van belang ook helder en eenduidig beleid te voeren ten aanzien van de verkoop van toegangskaarten van onze concerten. De organisatie van onze concerten vereist het tijdig reserveren en sluiten van contracten met het orkest, de solisten, zaalruimte en onze koorleden.
 

Individuele toegangskaarten, abonnementen en toegangskaarten voor groepen kunnen worden verkregen door bestelling daarvan via ons kaartverkoopsysteem of telefonisch bij de Nationale Theaterkassa (0900-9203). De reservering van toegangskaarten vindt definitief plaats nadat er een bestelling en betaling heeft plaatsgevonden. De besteller ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn/haar bestelling en betaling. Deze bevestiging vormt de definitieve reservering van toegangskaarten en (in voorkomend geval) daarbinnen gekozen plaatsen in de zaalopstelling, op categorie, rij en stoelnummer(s). De daarbij horende toegangskaarten worden te allen tijde toegezonden. De toegangskaarten vermelden daarnaast datum, tijd en locatie van ons concert. In de concertagenda treft u nadere details aan van de concerten.
 

Wij kunnen helaas geen toegangskaarten terugnemen. U kunt desgewenst een annuleringsverzekering afsluiten bij het bestellen van uw kaarten.

Na aanvang van het concert heeft u geen toegang meer tot de kerk / zaal. U kunt na de pauze de rest van het concert meemaken.


Hier kunt u de complete Algemene Voorwaarden lezen.